31 August 2022

New Ground Capital DBG

DBG member FSPR Number Reporting Entity
New Ground Capital Limited FSP358706 Y
NZ Residential Property Fund Limited N/A N
New Ground SME Partnerships Fund Limited N/A N