1. Compliance
  2. Guidance library
  3. Ngā mea waiwai o te tūranga whakataka (The essentials of being a director)

Ngā mea waiwai o te tūranga whakataka (The essentials of being a director)

Page last updated: 11 Sep 2019

The Financial Markets Authority (FMA) and Institute of Directors (IoD) have released a te reo Māori translation of The Essentials of Being a Director guide - which recognises the relevance of te reo Māori in New Zealand’s economy. See media release.

Ngā mea waiwai o te tūranga whakataka (The Essentials of Being a Director)Ko te kaupapa o tēnei aratohu he tuku kōrero poto, tirohanga hoki mā ngā whakataka kamupene me te hunga e marohitia ana hei whakataka mō ngā mea hira hei whakaaroaro mā rātau. E whakarārangi ana i ngā whakaritenga ā-ture, ngā whakaarohanga matatika me ngā wāhanga tikanga pai rawa hei whakaaroaro mā ngā whakataka, kia tōtika ai rātau i roto i ā rātau mahi. Ehara i te mea koinei katoa ngā kōrero, ā, e tāpiri ana ko ngā hono ki ngā rauemi āmiki ake.

 

 


Related

The essentials of being a director (English)